8 Μαρ 2009

ΕΧΟΥΝ ΤΟ "ΦΑΡΜΑΚΟ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

".... Η εικόνα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι εντυπωσιακή. Συμπυκνώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τα αποτελέσματα της πολιτικής που στοχεύει στη στήριξη των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, σε βάρος των εργατικών νοικοκυριών και των λαϊκών στρωμάτων συνολικά.

Ο κλάδος της παραγωγής φαρμάκου, το 2003, αριθμούσε 65 επιχειρήσεις, οι οποίες μετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές το 2005 κατέληξαν να είναι 60. Το 2006, με βάση την αξία της παραγωγής, αποτελούσε το 29,3% της χημικής βιομηχανίας και το 2,1% της μεταποίησης συνολικά.
Στο χώρο του χονδρεμπορίου λειτουργούν 115 φαρμακαποθήκες και 27 συνεταιρισμοί φαρμακοποιών. Παράλληλα, ο αριθμός των φαρμακείων, σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το 2005 ανήλθε στα 9.396.

Συνολικά για τις επιχειρήσεις του κλάδου ένα πρώτο σχόλιο: Οι 5-8 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου φιγουράρουν σε κάθε θετική- θεαματική επιχειρηματική κατάταξη (κέρδη, απόδοση, πωλήσεις), ενώ απουσιάζουν εντελώς από τις αρνητικές ταξινομήσεις (ζημιές, υπερδανεισμός, χρέη). Λίγο πιο συγκεκριμένα, το 2006:

α. Στην κατάταξη του συνόλου των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στη χώρα, μεταξύ των 150 μεγαλύτερων, με κριτήριο τις πωλήσεις, συγκαταλέγονται 18 επιχειρήσεις του κλάδου.
β. Μεταξύ των 20 πιο κερδοφόρων μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι 4 ήταν φαρμακευτικές (ΒΙΑΝΕΞ, ΠΦΑΪΖΕΡ, GLAXO, JANSSEN).
γ. Από τις 300 επιχειρήσεις του κλάδου των χημικών, ανάμεσα στις 20 πρώτες με βάση το ενεργητικό τους οι 14 ήταν φαρμακοβιομηχανίες.
δ. Στην κατάταξη των εκατοντάδων εταιρειών χονδρικού εμπορίου με βάση το ενεργητικό, μέσα στις 10 πρώτες οι 4 είναι φαρμακευτικές εταιρείες.


Ο κατάλογος των ...επιδόσεων δεν έχει τέλος. Όπως δεν τελειώνει και η πρόκληση να προσφέρονται δυνατότητες πλουτισμού από την παραγωγή και εμπορία ενός αγαθού, όπως είναι το φάρμακο. Άλλωστε, τα σχετικά στοιχεία του σχετικού πίνακα για την εξέλιξη των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου βοούν από μόνα τους.

Για το τέλος αφήσαμε μια διατύπωση που περιέχεται στην ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ για την αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα το 2008, όπου αφού σημειώνονται τα «επιτεύγματα» του κλάδου καταλήγει (σελ. 20): «Η παραγωγικότητα (προστιθέμενη αξία παραγωγής προς αριθμό απασχολουμένων) στο φαρμακευτικό κλάδο το 2005 διαμορφώθηκε στα 50.817 ευρώ ανά εργαζόμενο» ".


Ριζοσπάστης, 08/03/2009

...


Δεν υπάρχουν σχόλια: