11 Σεπ 2008

ΠΑΙΔΕΙΑ


Διεκδίκησε χωρίς καμιά αναβολή μαζί με το ΚΚΕ αιτήματα και στόχους που υπηρετούν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Πάλεψε μαζί μας, ακόμη κι αν σε άλλα ζητήματα έχεις διαφορετικές απόψεις, για:

Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή μέσα από κρατικό δίκτυο παιδικών κέντρων.

Ενιαίο Δωδεκάχρονο Υποχρεωτικό Σχολείο για τη διεύρυνση της βασικής - γενικής εκπαίδευσης, χωρίς τον ξεπερασμένο διαχωρισμό σε Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο και την ταξική και αντιπαιδαγωγική διάκριση σε Γενικό και Επαγγελματικό δίκτυο σχολικής εκπαίδευσης, για να μη γίνεται πρόωρη επαγγελματική επιλογή και εκπαίδευση, πριν τη συμπλήρωση του σύγχρονου μορφωτικού έργου του σχολείου και την ενηλικίωση του νέου ανθρώπου. Σχολείο που θα βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τους νόμους της φύσης και της κοινωνικής ζωής, τη θέση και το ρόλο τους μέσα σ' αυτήν.

Επαγγελματικές Σχολές μετά τη δωδεκάχρονη εκπαίδευση, ενταγμένες στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να εξασφαλίζουν την πλήρη επαγγελματική εκπαίδευση. Κατάργηση των ΙΕΚ και κάθε μορφής ιδιωτικής κερδοσκοπίας, που εκμεταλλεύεται την ανεργία και την ανασφάλεια των νέων.

Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση που θα εξασφαλίζει την επιστημονική ειδίκευση σε όλους τους αποφοίτους της και θα αναπτύσσει την έρευνα με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της γενικής προόδου και ευημερίας.

Αύξηση των κρατικών δαπανών στο 15% του προϋπολογισμού, για να καλυφθούν οι ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης και να σταματήσει η αφαίμαξη των λαϊκών νοικοκυριών.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: