27 Σεπ 2008

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανακοίνωση της «Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών» με αφορμή το σχέδιο ΠΔ που προωθεί η κυβέρνηση.

Στα πλαίσια του αντιδραστικού πλαισίου λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, καταρτίζεται το σχέδιο ΠΔ για την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού του.
Σε αυτό περιλαμβάνονται επικίνδυνες και αόριστες εργασιακές ρυθμίσεις, καταβάλλεται προσπάθεια για αποδιάρθρωση του ωραρίου εργασίας, ενώ δημιουργούνται θεσμοί με... συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Σύμφωνα με την «Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών» (ΕΑΚΠ), με το σχέδιο ΠΔ «εισάγονται διατάξεις που δεν έχουν ουσιαστική σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά κυρίως με υποχρεώσεις και "δικαιώματα" ενστόλων».

Χαρακτηριστικό είναι πως στο σχέδιο του ΠΔ, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας, προβλέπεται ότι αν ένα συμβάν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών, ο μέγιστος αριθμός των ωρών εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12 ώρες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών ή τις 63 ώρες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο εφτά ημερών.

Είναι γνωστό ότι όλα σχεδόν τα δασικά συμβάντα, ακόμα και αν έχουν αντιμετωπιστεί, «κλείνουν» μετά το πέρας του 24ωρου. Σύμφωνα με την ΕΑΚΠ, «με αυτό το πρόσχημα θα προκύψουν: Εφαρμογή του 12ωρου σε καθημερινή, σχεδόν, βάση την αντιπυρική περίοδο.
Η βδομάδα των 63 ωρών θα εξαντλείται χωρίς να υπάρχει σταθερός χρόνος εργασίας, αφού ο χρόνος αυτός θα κατανέμεται σε "οποιαδήποτε χρονική περίοδο των εφτά ημερών" σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες».

Η συγκεκριμένη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τη «νομιμοποίηση» της υπερεργασίας. «Σύμφωνα με τις τελευταίες "εργατικές" ρυθμίσεις περί "ενεργού ή μη ενεργού χρόνου εργασίας" είναι πιθανή η μη αποζημίωση της ανάπαυσης ή η μη υποχρέωση χορήγησης των αντίστοιχων ημερήσιων αναπαύσεων πέραν του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας», επισημαίνει η ΕΑΚΠ.
Παράλληλα, θεσμοθετείται ο αξιωματικός ασφάλειας συμβάντων, ο οποίος, όμως, θα έχει συμβουλευτική αρμοδιότητα, ενώ «καταργείται» για συμβάντα στα οποία εμπλέκονται μέχρι τρία οχήματα και οχτώ πυροσβέστες, τα οποία και αποτελούν την πλειοψηφία των συμβάντων σε καθημερινή βάση.

Η ΕΑΚΠ προτείνει:
  • την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας που προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας,
  • ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί Υγιεινής και Ασφάλειας να ανατεθεί στις Επιθεωρήσεις Εργασίας,
  • να συσταθούν θέσεις υγειονομικών αξιωματικών σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας,
  • την καταγραφή όλων των ασθενειών και την αποκλειστική απασχόληση του αξιωματικού ασφάλειας συμβάντων.
  • Όσον αφορά το χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων της Πυροσβεστικής, πρέπει να οριστεί το ανώτερο όριο απασχόλησής τους αφού ληφθεί υπόψη η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για την «αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος», γνωμοδότηση ειδικών επιστημόνων και οι απόψεις των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων.
«Όλα αυτά χωρίς να γίνεται λόγος για 12ωρο ή πέραν του 8ωρου απασχόληση» τονίζει η ΕΑΚΠ.


"P" - 27/09/2008
..

Δεν υπάρχουν σχόλια: