23 Νοε 2008

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ


Εκδήλωση Ο.Β. Περιβάλλοντος της ΚΝΕ Λέσβου με θέμα:

« ”ΑΝΤΙΜΑΘΗΜΑ” Ενέργεια και Περιβάλλον. Το παράδειγμα της Λέσβου - Οι θέσεις του ΚΚΕ»

Της Μαρίας Καρούτσου *,

Φοιτητές του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και από άλλα τμήματα, παρακολούθησαν την εκδήλωση την Πέμπτη 13/11/2008 και προβληματίστηκαν κάνοντας ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της εκδήλωσης «Ενέργεια & Περιβάλλον, Το παράδειγμα της Λέσβου - Οι θέσεις του ΚΚΕ».

Η ενέργεια έχει διαμορφωθεί σε έναν από τους τρεις κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, μαζί με τις αερομεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες. Τα έργα που γίνονται για την παραγωγή και χρήση της ενέργειας, προκαλούν ραγδαίες αλλαγές στο περιβάλλον. Εμείς σαν μελλοντικοί επιστήμονες καλούμαστε να αναγνωρίσουμε το περιβαλλοντικό πρόβλημα και να προτείνουμε λύσεις. Επίσης η ενέργεια αποτελεί μια πολύ βασική ανάγκη στην καθημερινότητα μας.

Εδώ έγκειται και η σημαντικότητα του θέματος και γιατί επιλέχθηκε να γίνει η προσέγγισή του. Πρέπει να γίνει καθαρό πως η λέξη “αντιμάθημα” δεν μπαίνει στον τίτλο με την έννοια της αντικατάστασης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη, εκφράζει μια διαφορετική διαδικασία στα πλαίσια της ζωής του Πανεπιστημίου.

Η διαφορά στην προσέγγισή μας είναι πως εξετάσαμε τα όποια γεγονότα και πολιτικές, διαλεκτικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Συμπερασματικά, η προσέγγισή μας είναι πολιτική, κοινωνική, οικονομική και αυτό το διαφορετικό “μάθημα” ήρθε να προστεθεί στις βασικά τεχνικές γνώσεις που δίνονται από το μάθημα.

Ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Ηρακλής Κουντουρέλλης, μέλος του γραφείου της ΝΕ Λέσβου του ΚΚΕ. Ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Το θέμα της εξέτασης της ενέργειας στο νησί μας και τη χώρα μας δεν πρέπει να ειδωθεί ξεκομμένα από τις αναδιαρθρώσεις που γίνονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας στην ΕΕ και στην ευρύτερη περιοχή μας. Η σημερινή εκδήλωση διεξάγεται σε μια περίοδο που γίνονται όλο και πιο ορατές στον λαό οι αρνητικές συνέπειες της ενεργειακής πολιτικής που χάραξαν και ακολουθούν οι κυβερνήσεις της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Η πολιτική αυτή βρίσκεται σε ευθεία γραμμή στις βασικές αρχές της με εκείνη της ΕΕ.


Για το ΚΚΕ υπάρχει βασικό κριτήριο αξιολόγησης κάθε ενεργειακής πολιτικής. Το κριτήριο αυτό, είναι αν η πολιτική αυτή υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες τόσο από μέρους της ποσότητας της προσφερόμενης ενέργειας όσο κι από μέρους της τιμής. Αποκρούει μετά βδελυγμία την κερδοφορία του κεφαλαίου ως κριτήριο για την παραγωγή της ενέργειας. Αντιμετωπίζει την ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Παράλληλα, στο κριτήριο αυτό εμπεριέχεται και η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας μας, μαζί με την προστασία του περιβάλλοντος και την δημόσια υγεία και της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους παραγωγής της ενέργειας.
Με αυτό το πρίσμα εξετάζουμε σήμερα τις εξελίξεις και τους βασικούς στόχους της αστικής τάξης. Εξάλλου, η άσκηση οποιασδήποτε πολιτικής έχει ταξικό περιεχόμενο στο βαθμό που η κοινωνία που ζούμε έχει διαστρωμάτωση».

Ακόμη στο ζήτημα των στόχων των φιλελεύθερων κυβερνήσεων της χώρας στον τομέα της ενέργειας, μεταξύ άλλων σημειώθηκαν τα παρακάτω:
«Η αστική τάξη που κυβερνά την χώρα μας είτε με κυβερνήσεις φιλελεύθερες είτε σοσιαλδημοκρατικές στον τομέα της ενέργειας έχει τους παρακάτω στόχους:
1. Την ανάδειξη της χώρας μας σε ενεργειακό δίαυλο στην ευρύτερη περιοχή.
2. Την ολοκλήρωση της «απελευθέρωσης» με την αύξηση της άμεσης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιωτικού κεφαλαίου στον τομέα της ενέργειας και
3. Την συμβολή της ενεργειακής πολιτικής στην θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων στο σύνολο της οικονομίας.

Και ο ρόλος της Ελλάδας: «Παράλληλα η άρχουσα τάξη της χώρας μας, αναβαθμίζει την άρχουσα τάξη της Ρωσίας στους τομείς των στρατιωτικών εξοπλισμών, των εμπορικών συναλλαγών, των επενδύσεων στα βαλκάνια και την Μαύρη Θάλασσα. Ήδη στη Ρουμανία και στην Βουλγαρία έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 3 Ελληνικές επιχειρήσεις, που απασχολούν πάνω από 200.000 εργαζόμενους. Τα Ελληνικά κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στη Ν.Α. Ευρώπη ξεπερνούν τα 14 δις ευρώ. Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση των ξένων επενδύσεων σε Ρουμανία και Βουλγαρία και την πρώτη στην Αλβανία. Στον τραπεζικό τομέα η Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση σε Βουλγαρία, Ρουμανία από πλευράς μόνο επενδύσεων. Μεγάλα συμβόλαια κλείνουν οι Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες ενόψει και των χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων του 2014» και το ότι «Για μας η διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων δεν μπορεί να γίνεται ξεκομμένη από τον χαρακτήρα της ιδιοκτησίας στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και στο ποιος βρίσκεται στην εξουσία».

Όσον αφορά το παράδειγμα της Λέσβου και το πρόβλημα της μετεγκατάστασης του εργοστασίου της ΔΕΗ, ειπώθηκαν μεταξύ άλλων:
«Οι κυβερνήσεις τα τελευταία 15 χρόνια συνειδητά παραπλανούν τον Λεσβιακό λαό, για την κατασκευή του σύγχρονου εργοστασίου. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η πολιτική της ΕΕ που έχουν αποδεχθεί με την ενσωμάτωση των σχετικών κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει παρόμοιες εθνικές επενδύσεις.
Η εγκατάσταση νέων σταθμών ενέργειας καθώς και η επέκταση των υφιστάμενων πρέπει να περάσουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν σειρά κοινοτικών οδηγιών ως αποτέλεσμα της συνθήκης του Μάαστριχτ. Στο ίδιο διάστημα, έπρεπε σταθερά και σταδιακά να προετοιμαστεί το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο η ΔΕΗ να μετατραπεί σε ΑΕ και οι μετοχές της σταδιακά να περάσουν σε ιδιώτες. Σήμερα η ΔΕΗ δεν ανήκει στο δημόσιο».

Η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις των συμμετεχόντων, μεταξύ άλλων ακούστηκαν:
«Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη;» και «Μπορεί να υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη, δηλαδή και κερδοφορία του κεφαλαίου αλλά και περιβαλλοντική πολιτική ικανή να αφήσει το περιβάλλον αναλλοίωτο στις επόμενες γενιές;»

πηγή: Νέο Εμπρός


....................................................................
* Η Μαρία Καρούτσου είναι μέλος της Τομεακής Οργάνωσης Σπουδάζουσας Λέσβου της ΚΝΕ και φοιτήτρια του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: